(Oppdatert 30/6-22)

Vi har kontaktet Viken Fiber i forbindelse med et evt. fibernett, da denne leverandøren allerede er godt etablert i området. Råde Kommune vil legge trekkerør i sin trase til Tasken, som vi/vår leverandør kan benytte. Styret har bestemt seg for at Kurefjorden VA kun skal befatte seg med VA, og har derfor innhentet anbud fra anerkjente leverandører som kan legge/trekke fiber i vår trase og frem til hver enkelt bolig. Vi har inngått avtale med Viken Fiber, som vil kontakte hver enkelt med et tilbud om tilknytning, samt inngå avtale om abonnement.

Som nevnt tidligere vil det tilkomme en engangsavgift for montering av utstyr i hver hytte,

Trekkerør for fiber er nå ferdig lagt hos de fleste. Viken Fiber jobber seg nå sørover fra Heia og forventer å være tilkoblet vårt spredenett rett over sommeren. De vil da starte med å blåse fiber i hovednettet, og vi forventer å være tilknyttet i løpet av september 2022.

Utfordringen nå er å få koblet våre medlemmer opp mot Viken Fiber. Vi kan ikke gi dem tilgang til vår medlemsliste uten at dette er godkjent av hvert enkelt medlem. De som er interessert og ønsker å koble seg til fibernettet kan selv kontakte Viken Fiber via linken dere finner under Viken Fiber i menyen her på siden.