Råde Kommune vedtok i møte 22/11-2018 revidert hovedplan for vann og avløp. Dette innebærer bl.a. at det er bevilget penger til en hovedledning fra Huseby på Oven til Tasken-området, hvor det blir anlagt en hovedpumpestasjon for fritidsbebyggelsen på Tasken og Helgerød. Kommunen legger dermed til rette for at hytteområdene Søndre og Nordre Tasken samt Helgerød kan gå sammen om utbygging av sine egne VA-anlegg.

I ettertid er det vedtatt å bygge den mye omtalte "ringledningen" i stedet for å bygge vanntårn i Råde. Dermed vil bl.a. Tasken/Helgrød, Oven og Saltnes være sikret en god og stabil vannforsyning. Ledningen går fra E6, over Heia, inn over Gammelsrød og Ørmen, følger veiene Bergimellom og Nordre Tasken og ender i vårt tilknytningspunkt på Helgerød. Avløpsledning går, sammen med vannledningen, videre herfra til Husebystranda, ned i sjøen og inn Krogstadfjorden til Hestevoll.

Sjøledningen (avløpsanlegget) er ferdig, jobben er utført av Leif Grimsrud AS, samme entreprenør som benyttes av KUL. Ringledningen er påbegynt sommeren 2022 og skal være ferdig 28. mai 2023.

Den vedtatte hovedplanen kan du lese HER