(Oppdatert 14/10-2021)

√ Mai 2018: Kurefjorden utbyggingslag SA (KUL) og Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA (KVA) stiftet 

√ Oktober 2018: Råde Kommune vedtar revidert hovedplan vann- og avløp

√ April 2019: Multiconsult AS prosjekterer infrastrukturen for Råde kommune

√ Mai/juni 2019: Prosjektering og anbudsinnhenting (KUL)

√ Juni 2019: Infomøte (KUL)

√ August 2019: Årsmøte/generalforsamling (KUL)

√ April 2020: Råde Kommune sender byggesøknad på ledningen Saltnes - Tasken

√ Mai 2020: Ringledningen vedtatt i SAFU (Råde Kommune)

√ August 2020: Årsmøte og valg av entreprenør og kontraktsinngåelse med medlemmene (KUL)
- 8. august kl 14 på Råde Ungdomsskole

√ September 2020: Inngåelse av skriftlig avtale med medlemmene (KUL)

√ Oktober2020: Inngåelse av avtale med entreprenør

√ Januar 2021: Utsendelse av nabovarsel (KUL)

√ Februar 2021: Innsending av byggesøknad og søknad om IG (KUL)

√ Mai 2021: Byggesøknad innvilget

√ Mai 2021: Årsmøte KUL

√ Juni 2021: Individuell befaring for plassering av pumper

√ Oktober 2021: Planlagt igangsetting av arbeidene med anleggene på Tasken og Helgerød (KUL)

Høst 2021: Planlagt igangsetting av rørtrase mellom Saltnes og Tasken/Helgerød (Råde Kommune)

Sommer 2022: Byggestart ringledning (Råde Kommune)

Høst 2022: Planlagt ferdigstillelse av anlegget på Tasken (KUL)

Vinter 2022/2023: Planlagt ferdigstillelse av pumpestasjon på Tasken/Helgerød (Råde Kommune)

Vår 2023: Planlagt igangsetting av anlegget (Råde Kommune og KUL)