(Oppdatert 14/3-2023)

√ Mai 2018: Kurefjorden utbyggingslag SA (KUL) og Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA (KVA) stiftet 

√ Oktober 2018: Råde Kommune vedtar revidert hovedplan vann- og avløp

√ April 2019: Multiconsult AS prosjekterer infrastrukturen for Råde komm/une

√ Mai/juni 2019: Prosjektering og anbudsinnhenting (KUL)

√ Juni 2019: Infomøte (KUL)

√ August 2019: Årsmøte/generalforsamling (KUL)

√ April 2020: Råde Kommune sender byggesøknad på ledningen Saltnes - Tasken

√ Mai 2020: Ringledningen vedtatt i SAFU (Råde Kommune)

√ August 2020: Årsmøte og valg av entreprenør og kontraktsinngåelse med medlemmene (KUL)
- 8. august kl 14 på Råde Ungdomsskole

√ September 2020: Inngåelse av skriftlig avtale med medlemmene (KUL)

√ Oktober2020: Inngåelse av avtale med entreprenør

√ Januar 2021: Utsendelse av nabovarsel (KUL)

√ Februar 2021: Innsending av byggesøknad og søknad om IG (KUL)

√ Mai 2021: Byggesøknad innvilget

√ Mai 2021: Årsmøte KUL

√ Juni 2021: Individuell befaring for plassering av pumper

√ Oktober 2021: Planlagt igangsetting av arbeidene med anleggene på Tasken og Helgerød (KUL)

√ Høst 2021: Planlagt igangsetting av rørtrase mellom Saltnes og Tasken/Helgerød (Råde Kommune)

√ Juni 2022: Byggestart ringledning (Råde Kommune). Anbudstildeling uke 19/22

√ Høst 2022: Planlagt ferdigstillelse av anlegget på Tasken (KUL)

√ Vinter 2022/2023: Planlagt ferdigstillelse av pumpestasjon på Tasken/Helgerød (Råde Kommune)

   31. mai 2023: Planlagt ferdigstillelse av ringledningen (Råde Kommune)

   Juni 2023: Planlagt igangsetting av anlegget (KUL)