Hytteområdet Nordre Tasken ligger lengst øst i Kurefjorden, og består p.t. av 33 eiendommer og fritidsboliger.