Helgerød-området ligger øst i Kurefjorden, mot Nordre Ovensund. Området består av 28 hytter.