(Oppdatert 14/10-21)

Grimsrud startet med riggplassen i uke 40, og vil starte med grøftearbeidene i uke 41.

Grøftearbeidene starter på Helgerød, deretter Nordre og så Søndre. Graving over jorder avventes pga mye nedbør. Fremdriftsplanen ligger i saken her, slik at man kan følge med.

Veiene vil i perioder være ufremkommelige, men dette vil bli varslet i god tid. Bommene vil også bli stående åpne på dagtid ukedager. Vi må påregne å måtte parkere et stykke fra hyttene når veiene er stengt.
Merk at periodene som er nevnt i planen kun indikerer når arbeidet skal foregå, og er ikke varsel om at veien/området er stengt.

Som det fremgår er beregnet ferdigdato vinter 2021/2022. Vi vet fortsatt ikke når den såkalte "Ringledningen" til kommunen er ferdig og kan gi oss vann, men den er neppe ferdig før vårt anlegg er klart til bruk.