Før anlegget kan tas i bruk må det fylles ut og sendes inn en egenerklæring til KVA, hvor det skal krysses av på de punktene som hytteeier har ansvaret for (merket HYTTEEIER), fylles inn navn og telefonnr til autorisert rørlegger og elektriker som har ansvaret for installasjonen samt at skjemaet skal undertegnes av hytteeier.

Husk å sette hytteadressen på skjemaet før det scannes/leveres, samt serienummeret på pumpen.

Skjemaet finner du HER.

Skjemaet scannes, navngi gjerne filen med hytteadressen, og send den til din lokale kontakt i KVA på flg epost:

Søndre Tasken v/Eirik Furulund - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nordre Tasken v/Tore Skoglund - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Helgerød v/Kjell Flatner - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skjemaet kan også leveres på papir.