Grimsrud har begynt å kjøre ut og plassere pumpene til de enkelte hyttene. Dette bl.a. fordi de tar stor plass på riggplassen. Pumpene kan flyttes på hvis de står i veien, men må være tilgjengelige når arbeidet starter.