Våre arbeider med VA-anlegget følger vedtatt fremdriftsplan, og med det også den vedtatte innbetalingstakten. Neste faktura fra KUL (kr 50.000,-) vil som varslet komme i midten/slutten av januar, med forfall i månedskiftet januar/februar. Vi fikk nylig tilbake all betalt mva for månedene i år tom oktober, 3/4 million. Det er også gledelig å konstatere at samtlige medlemmer har innbetalt sine andeler.