Arbeidene på Helgerød har nå kommet så langt at man i løpet av første del av januar starter med hovedgrøftene på Nordre Tasken. Grimsrød varsler at de kommer til å grave på jordene først, for å dra nytte av kulden. Velet er adressen hvis noen ønsker å vite om/når veier er stengt. Det henvises ellers til fremdriftsplanen som er lagt ut her på sidene. Arbeidene på nordre er beregnet å vare til april -22.