Ikke uventet vedtok kommunestyret forrige uke å tilleggsbevilge de nødvendige midlene slik at arbeidene med rørtraseen mellom Saltnes og Tasken/Helgerød kan komme i gang. Det er som kjent vår entreprenør Leif Grimsrud AS som har fått jobben, en stor jobb som kommer til å gå parallelt med vår.

Vi valgte å avvente oppstarten på vårt prosjekt til dette vedtaket var i havn i kommunestyret. Dermed ble det en liten forsinkelse, som Grimsrud regner med å ta igjen. Dette har også påvirket utfaktureringen av anleggsbidragene, som blir ca 1 mnd forskjøvet i starten. Se egen sak.