For de som er nysgjerrige på hvor rørtraséen er planlagt, ligger nå kopi av plankartene fra byggesøknaden under "Områder" her på siden. De eiendommene som ikke skal tilknyttes har fått rosa stikkledninger (5 stk, det er 1 feilmerking på Søndre Tasken). Vi minner om at endelig trasévalg på de enkelte eiendommene avgjøres av hytteeier og entreprenør i fellesskap etter befaring. Fiber trekkes kun til de som skal tilkobles VA-anlegget.