Oppdatert 27/10-20

Det endte på gledelige 110 inngåtte avtaler, og med det kan prisen ende et stykke under 200.000,- pr tilkobling, inkl. fiber. 5 hytteeiere har enten ikke sendt inn eller er ikke medlem, 12 ubebygde tomter er under prosjektering, totalt kan vi bli over 125 medlemmer. Disse vil få tilbud om inngåelse av avtale på et senere tidspunkt, men til en høyere pris, noe som vil senke enhetsprisen for de 110 medlemmene ytterligere.

Styret vil i løpet av kort tid signere avtalen med Leif Grimsrud AS, som umiddelbart vil starte papirarbeidet med nabovarsling osv. Vi vil deretter informere alle om når det er tid for befaring på den enkelte eiendom vedr. stikkledning og plassering av pumpe. Samtidig regner vi med å inngå avtale med Viken Fiber. Denne vil ikke forplikte medlemmene til tilkobling, det er opp til hver enkelt.

Vi takker alle som har sendt inn avtalen for deres tilslutning til prosjektet. Dette blir meget bra, når det er ferdig!