Det var gledelige 105 medlemmer som undertegnet og sendte inn avtalen innen fristen, og med det sikret at prosjektet er gjennomførbart til indikert pris. Ytterligere 2 medlemmer har signalisert at de vil sende inn denne uken, slik at vi ender på samme antall som i budsjettet fremlagt på årsmøtet. 12 hytteeiere har enten ikke sendt inn eller er ikke medlem. Disse vil få tilbud om inngåelse av avtale på et senere tidspunkt, men til en høyere pris.

Styret vil i løpet av neste uke signere avtalen med Leif Grimsrud AS, som umiddelbart vil starte papirarbeidet med nabovarsling osv. Vi vil deretter informere alle om når det er tid for befaring på den enkelte eiendom vedr. stikkledning og plassering av pumpe. Samtidig regner vi med å inngå avtale med Viken Fiber. Denne vil ikke forplikte medlemmene til tilkobling, det er opp til hver enkelt.

Vi takker alle som har sendt inn avtalen for deres tilslutning til prosjektet. Dette blir meget bra, når det er ferdig!