50 medlemmer tilstede og 14 ved fullmakt på årsmøtet 8. august. En meget engasjert forsamling fikk en grundig innføring i trykkavløp av Henriette Johansen fra VA Consult, det var mange spørsmål som vi tror de fleste fikk gode svar på.

Avslutningsvis valgte årsmøtet etter grundig diskusjon å gå for Leif Grimsrud AS sitt tilbud.

Referat og presentasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart som mulig.