Vi annonserte et mulig årsmøte i starten av juli, styret har nå besluttet å utsette dette til primo august. Årsakene til dette er flere, bl. a. ønsker styret å få på plass et konkret tilbud på fiber samt å vite mer om kommunens fremdriftsplan for den nylig vedtatte ringledningen. Denne ble, som de fleste sikkert har fått med seg, vedtatt i kommunestyret 11. juni.

Slik vi forstår det vil vår del av dette prosjektet legges ut på anbud i september, med anleggstart i løpet av vinteren 20/21. Det er også håp om at man vil starte byggingen i "den andre enden" neste vår, noe som igjen tilsier at det kan være vann i våre rør vinter 21 eller vår 22.

Signalene vi har mottatt fra aktørene på fiber er at de gjerne vil være med i vårt prosjekt, og dette til svært hyggelige priser.

Styret vil legge frem sitt forslag til valg av entreprenør på årsmøtet, samt et forslag til betalingsplan. Det er nå så mange deltakere i prosjektet at vi ventelig kan klare å holde den tidligere annonserte prisen, inkl. fiber!

Vi vil i løpet av juli sende ut en epost til medlemmene med en mer konkret fremdriftsplan, samt innkalling til årsmøte.

 

I mellomtiden ønsker vi dere alle en riktig god sommer!

 

Mvh
Styret