Det synes som om det er litt forvirring om hvem som har ansvar for hva i anlegget vårt, her er et forsøk på en oppklaring:

- Karlsen Mekaniske AS er vår servicepartner på PUMPER og PUMPEHUS og kun dette

- Grimsrud er vår kontakt på rør inkl varmekabler FRA HYTTEVEGG og ut til hovedanlegget

- Din egen elektriker/rørlegger har ansvar for alt innenfor hyttevegg inkl elektrisk tilkobling av pumpe, alarm og varmekabelstyringer

 

Hvert område har sin kontaktperson, kontaktinfo finner du på kontaktsiden. Bruk disse når du har spørsmål vedr. anlegget. 
Kontakt Karlsen direkte ved feil på pumpe, og husk at brukerfeil belastes hytteeier direkte fra Karlsen. Tlf 974 842 85.
Karlsen er også behjelpelig med oppstart hos den enkelte, det kan også kjøpes tjenester fra dem ved f eks vinterstenging.
Årlig service er inkl i årsavgiften og utføres i løpet av våren.