2023 ble et særdeles godt år for Kurefjorden VA; vi kom i mål som en del av Råde Kommunes største VA-utbygging noensinne, og etter at vårt anlegg ble høytidelig åpnet av varaordføreren ved St Hanstider har snart halvparten av fritidsboligene og alle de fastboende kunnet nyte godt av duggfriskt og rent vann i springen. Snurredoen er byttet ut med vannklosett og utedusjen med fossefall og dusjkabinett. I skrivende stund er også Krogstadfjorden VA i ferd med å sluttføre sitt anlegg, og Oven VA begynner også å få fart på tilkoblingene. I tillegg finnes det noen mindre anlegg på Oven som kommer haltende etter.

Vi har vært svært heldige med valg av både entreprenør og systemleverandør, og servicepartner Karl Martin Karlsen har stilt opp til alle døgnets tider for å hjelpe medlemmene med igangsetting. Det har vært noen få tilfeller av "feilkoblinger" fra rørleggerne, med dertil hørende, til dels kostbare, reparasjoner.

Det har også vært et par tilfeller av feil i styringssystemet i selve pumpetanken, hvor termostaten har sviktet. Feilene er meldt inn til Karlsen, som har rykket ut på kort varsel. Det er viktig at feil meldes inn direkte til Karlsen, gjerne også til den lokale kontakten dere har. Kontaktdata finnes på hjemmesiden under "Bruksveiledning" og "Kontakt".

Alle termostater/styringer vil bli byttet ut ved neste service, som en garantisak.

Det er nå også ca 50 hytter som er tilkoblet Viken Fiber, disse er strålende fornøyde.

Råde Kommune har valgt å gå for en manuell løsning for avlesning av vannmålerne, til tross for at vi har montert topp moderne målere som kan fjernavleses. Dette er, så vidt vi forstår, økonomisk begrunnet. Det som er mest tungvint for oss er at dato for avlesning er lagt til uken før jul, på en tid da de aller fleste for lengst har stengt hytta for vinteren.
I tillegg til dette, har alle som er tilkoblet mottatt en akto faktura på vannavgiften, basert på et forbruk som passer mer for en enebolig enn en sommerhytte. Kommunen beregner  et vannforbruk på 100 kbm/år, totalt 200 kbm for vann og avløp, som i flg SFT er normalt for et rekkehus. Dette viser seg etter hvert å være standard i kommune-Norge, men vi anbefaler likevel å protestere på dette, da det jo blir feil å forskuttere avgiften for flere år fremover, selv om forbruket avregnes året etter. Flere har meldt inn forbruk på godt under 10 kbm det første halve året, altså godt under Råde Kommunes "norm". Mange har jo også beholdt sine gamle borehull, som benyttes til utvendig vask og renhold, vanning etc.

Vi i styret ønsker alle medlemmer et riktig godt nyttår!