SKT poengterer viktigheten av å tette kabelinntakene i pumpene (der hvor styreboksen sitter) for å unngå at fukt og spesielt insekter kan komme inn i den delen av pumpen  der elektronikken sitter. Dette er altså der strøm-, alarm- og varmekabler kommer inn i pumpehuset gjennom trekkerørene. Bruk f.eks. fugeskum, litt glava e.l. Er du usikker kontakt SKT eller Karlsen.