Råde Kommune informerer om god fremdrift i ringledningsprosjektet, og de ligger et godt stykke foran planen. Dette skyldes bl a at mye av arbeidet har vært lettere enn antatt. Det forventes for eksempel at det ikke kreves tunnell eller sprengningsarbeider gjennom feltet ved Bergimellom, noe som ligger i de opprinnelige planene. De mest krevende strekningene er også unnagjort, som f eks gjennom forsvarets område, under E6 og under skinnegangen. Går det som planlagt i fortsettelsen skal alt være klart for å skru på vannet om ca 5 mndr.!

Vårt eget anlegg er ferdig, det gjenstår kun trykkprøving før overlevering til oss. 

Det som da gjenstår av arbeid er tilkobling av de enkelte hyttenes private anlegg, med fall til pumpe for grå- og svartvann, samt vann inn via vannmåler. Alle vil ha behov for rørlegger og elektriker til dette arbeidet, og utførlige instruksjoner vedr dette ligger her på siden.

I vår IG står flg: «…….Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.» Vi undersøker om det holder å tinglyse selve avtalen som er inngått med hver enkelt, eller om det må lages egne erklæringer. Dette kreves for å få ferdigattest på anlegget, og vi kommer tilbake på dette punket over nyttår. 

Det skal også inngås drifts- og serviceavtale for anlegget, dette er vi i kontakt med SKT om, for å sikre at den utvidete garantien opprettholdes. 

Ta kontakt med oss i styret hvis det er noe du lurer på!

Da gjenstår det bare for oss å ønske dere alle en riktig god jul!