Pr dato er det ca 45% som har tegnet seg for abonnement hos VikenFiber, noe som fortsatt ikke er nok til at det blir trukket fiber til oss. Men vi trenger kun 10-12 medlemmer til så er Viken klare til å trekke fiber.

Felles for de som har meldt seg på er at de alle får, hvis dette blir noe av, trukket fiber inn til hytta og montert modem som er klart til bruk den dagen de selv ønsker at abonnementet skal løpe fra. Det er altså ingen som må betale for abonnement når de ikke bruker hytta. Utfordringen slik det er nå, er at mange venter til utpå våren med å bestille, slik at ingen får benyttet fiberanlegget før til sommeren eller enda senere.

Så oppfordringen må bli at alle som ønsker fiber, også senere, melder seg på og får trukket fiber/montert modem og utsetter abonnementet til senere. Prisen som skal betales når utstyret er på plass er Kr. 1.900,-/abonnent.