Hei alle sammen!

Prosjektet er nå inne i sluttfasen, og de siste stikkledningene kommer på plass på Søndre Tasken i løpet av de neste 14 dagene. Da gjenstår det kun finpussing på veiene på Søndre Tasken, samt evt. korrigeringer på eiendommer. Etter dette vil det komme en landmåler som setter tilbake de innmeldte grensemerkene som er borte/ødelagt.

Vi har i vår byggetillatelse et punkt som gjelder "tinglysning av avtaler". Dette er noe Råde Kommune krever for å gi ferdigattest på anlegget, men som alle utbyggere som nå holder på er uenige i. Dette har med tinglysning av rett til å føre rør over annen manns eiendom å gjøre. Hvis det ender med at vi må gjøre dette, må vi finne en enkel måte å få avtalene tinglyst på, det gjelder jo alle 110 avtaler. Prisen pr eiendom er pt 540,-.Vi jobber med saken.

I disse dager vil det også bli utsendt en tilleggsfaktura, som varslet på årsmøtet, i størrelsesorden 14.000,-/eiendom, med forfall i midten av september. Dette gjelder indeksreguleringen på avtalen. Vi beholder en ørliten buffer, som skal dekke kostnadene i sluttfasen til overføring av anlegget til driftselskapet, samt årsregnskap og oppstart av drift. Deretter overtar Kurefjorden VA (KVA) anlegget for igangsetting og drift. Til info har prosjektet så langt ikke hatt en eneste krone i overskridelse utover prisstigning, og vi har fått refundert 100% av all innbetalt mva.

De aller fleste har nå fått installert selve pumpen med elektronikkboksen. Det er veldig viktig at det ikke tømmes noe flytende inn i pumpestasjonen før anlegget er satt i drift. Ta gjerne ut elboksen og oppbevar denne innendørs. Behold også lokket godt gjenskrudd. Det er ingen problem med å klargjøre rør og el på pumpestasjonen, slik at alt er klart til oppstart. Det er mange som skal ha rørlegger fremover, ca 400 hytter, ta høyde for dette. Viktig også at alle er klar over hva som kreves av islolering på pumpestasjonen, og at alle benytter godkjent rør/elektriker for tilkobling av anlegget.

Husk at stoppekranene er teleskopkraner, de som synes kranene er for synlige kan bare dytte dem ned.

Det er foreløpig dårlig oppslutning hos Viker Fiber, noe som kanskje skyldes at hytter ikke brukes om vinteren, og at VA-anlegget ikke er ferdig før i mai neste år. Det er viktig å huske på at selv om man bestiller nå er det ingen tvang til å bli med, man kan bestille fiber fra måned til måned og droppe de mnd man ikke bruker hytta. Men nå legges det jo opp til helårsbruk, da kan det være godt å ha fiber. Meld dere på og bestill, slik at dette blir noe av. Hvis vi kommer under 50% får ingen fiber. Påmeldingslink, tilbud og annen info finner du under Viken Fiber i menyen.

Til slutt: Vannforsyningen fra Rygge er i rute, rørlegging er godt i gang og de forventer dette ferdig i god til før mai 2023. Da er det bare å glede seg til det er drikkevann i kranene neste sommer!

God helg!
Øyvind