Råde Kommune vedtok høsten 2018 å legge til rette for at fritidsbebyggelsen på Tasken- og Helgerød skal kunne koble seg til det offentlige vann- og avløpsnettet, og er nå straks ferdig med utbyggingen. Som en konsekvens av dette ble Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA stiftet av hytteeiere og medlemmer i Søndre- og Nordre Tasken Vel. Senere har også Helgerød Hyttevel sluttet seg til. Selskapet er, sammen med Kurefjorden Utbyggingslag, stiftet med formål å bygge et vann- og avløpsanlegg som skal eies og driftes av hytteeierne som egne, selvstendige selskaper. På denne måten får hytteeierne selv eierskap til og råderett over sitt vann- og avløpsnett, uten å måtte bidra med store summer i prosjekt- og konsulenthonorarer, styrehonorarer og andre unødvendige kostnader.

Så godt som alle hytteeiere og fastboende har inngått skriftlig avtale med Kurefjorden Utbyggingslag SA, det er nå kun 2 uten tilknytningsavtale, og samtlige er medlemmer. Disse har dermed sikret at prosjektet ble en realitet, og var samtidig med på å sikre en lavest mulig pris for deltakerne, både pga god deltakelse men også fordi alle får momsfritak. De som tilkommer i ettertid må betale en betydelig høyere pris.

Entreprenørfirmaet Leif Grimsrud AS har gjort en fabelaktig jobb, til fast pris uten overskridelser, og vi er ikke minst veldig glade for at vi gikk for deres forslag, nemlig et stamnett lagt frostfritt uten felles pumpestasjoner. Med dagens strømpriser kunne vi fort ha risikert skyhøye driftskostnader, nå får vi kun faste, forutsigbare kostnader på drift av anlegget inkl pumper (som vi har 10 års garanti på!). Vi gleder oss til det er vann i springen i mai 2023!

Takk for tilliten alle sammen!